top of page
bg2-02.jpg

Global Challenges

מענק במסגרת קונסורציום

 
 
 
 
 

מענק במסגרת קונסורציום הוא הכלי המושלם ליצירת קשרים והזדמנויות עסקיות באיחוד האירופי. במסגרת קולות קוראים אלו, ניתן לבנות שותפות על בסיס מימון. מלבד זאת, בין אם זכיתם ובין אם לא הליכה משותפת עם חברות אירופאיות לקול קורא בונה שותפות אמיתית שתשאר לשנים. 

Asset 4.png

במה ניתן לזכות

  • מענק ללא דילול בסכומים משתנים (מכמה מאות אלפי יורו ועד כמה מיליונים).

  • גישה לרשותות העסקיות באיחוד האירופי.

  • בניית קהל לקוחות בתוך האיחוד האירופי ומחוצה לו.
     

אורך הפרויקט

הבקשה צריכה להיות עבור פרויקט באורך של שלוש עד ארבע שנים. יש מקרים שזה יכול להיות פחות. 

Keyboard and Mouse

אבל ישראל היא לא חלק מהאיחוד...

נכון, אבל לישראל יש הסכמי סחר עם האיחוד האירופי שהופכים אותה לאחת מ - 16 מדינות נלוות (Associated Countries), שעבור תוכניות המימון של המחקר והפיתוח באיחוד האירופי  (Horizon Europe) היא זכאית כמו כל מדינה החברה באיחוד.

 

עבור מי?

  • כל סוג של ישות חוקית - חברה עסקית, מכון מחקר, אוניברסיטאות, תאגידים גדולים ועוד.

  • מאגד של לפחות 3 גופים מלפחות 3 מדינות שונות המשתתפות בתוכנית.

כמות השותפים

בכדי לבנות קונסורציום מוצלח צריך מספיק שותפים שיענו על כל דרישות הקול הקורא. אין כלל ברזל לכמות שותפים מומלצת לקונסורציום. רק לנסות להביא את הטובים ביותר על מנת לתת מענה על כל הדרישות. 

 

TIP

121211-01.jpg

עבור מה?

רלוונטי לתחבורה חכמה, עיר שמעוניינת בתהליכי דיגטליזציה. טכנולוגיה בתחום משבר האקלים
מענקים עבור כל חברה מתחום הרובוטיקה, החלל, מעוניינת בדיגטליזציה או מספקת שירותים כאלו
מענקים עבור כל מי שעוסק בתחום הרפואה - בתי חולים, חברות עם טכנולוגיה פורצת דרך, רפואה ציבורית ועוד

Health

מענקים שנועדו למי שעוסק בתגובה ראשונית במקרי חירום, כוחות הביטחון וההצלה. מענקים נוספים בתחום החינוך והדמקורטיה במקביל לשילוב אוכלוסיות שונות בתוך החברה
טכנולוגיות בתחום המזון, החקלאות, כל מי שפועל בתחום שימור המגוון הביולוגי ומקורות אנרגיה טבעיים
 

אופי השותפים

לכל חבר במאגד צריך להיות ערך מוסף. כלל האצבע שצריך להנחות אתכם - על השלם להיות גדול מסך חלקיו

על כל אחד מהשותפים להיות עצמאי ולא תלוי בשותף אחר. (לא חברת בת)

כל שותף מוכרח להיות רשום באופן חוקי באחת ממדינות האיחוד או באחת המדינות הנלוות

 
 
 

TIP

bottom of page